Toch een speech en vooruitzicht Hallo 2021

16 maart 2021

Wij wilden u graag weer ontvangen om
te toasten en elkaar de beste wensen te
delen voor het jaar 2021 maar het kan nog
even niet.
Toch is dit het moment om vooruit te kijken.
De regio Alkmaar ondernemers hebben
in het afgelopen jaar keihard, veerkrachtig
– samen – innovatief gewerkt om de
onderneming overeind te houden en het
personeel zoveel mogelijk te behouden. Wij
zijn trots op de ondernemers. Hou vol. Wij
hebben jullie na deze Lockdown heel hard
nodig.
Wat is er in 2020 goed gegaan?
De Leeghwaterbrug is geopend, de
Diamantweg is gereconstrueerd, het
Ringerscomplex is in de verkoop, het
Kwakelhuis is ineens weg en de plannen voor
bouwen op Overstad, Oudorp, Cascade aan
de Stationsweg en Zuidzicht aan de Heilooer
Tolweg zijn vergevorderd. In Heerhugowaard
vorderen de plannen om het stations-gebied
te transformeren en in Langedijk groeit
Westerdel gestaag door.
Wat is er niet goed gegaan in 2020?
Geen evenementen, geen Kaasmarkt,
geen cultuur, minder sport en weken lang
Lockdown!
Hoe staan wij er nu voor?
Als gevolg van overheidssteun vanuit het
Rijk, vanuit de gemeenten en de bijdrage die
ondernemers hebben geleverd in het bizarre
jaar 2020 is er na tien maanden Corona nog
steeds heel veel positieve energie. Niet
omdat wij nu de winter ingaan maar omdat
velen er nog zijn en nu licht aan het einde van
de tunnel zien. Er is gestart met vaccineren
waardoor er naar verwachting minder druk
wordt uitgeoefend op de zorg en men kan
denken aan versoepeling zonder dat er weer
een gedeeltelijke of volledige Lockdown zal
volgen.
Het jaar 2021 moet het jaar van economisch
herstel worden voor vele ondernemers,
van psychisch herstel voor vele mensen en
van geluksgevoel voor allen. Corona moet
verdwijnen uit de wereld, uit de media maar
vooral uit onze omgeving waardoor we elkaar
weer kunnen ontmoeten, samen kunnen
ontspannen maar vooral ook weer samen
kunnen werken.
Er zijn in 2020 plannen uitgewerkt voor 2021.
Nu u komt het erop aan dat we continueren.
Er zijn elk jaar nieuwe plannen nodig voor
het jaar erop. Er zijn kaders nodig. Nationale,
Provinciale en Regionale kaders zullen op
korte termijn opheldering moeten geven of
de plannen integraal gerealiseerd kunnen
worden en dat vereist veel lobbywerk en
overleg. In deze fase is live vergaderen ver te
prevaleren boven de tijdelijke oplossing met
bijvoorbeeld beeldbellen via Teams.
In de investeringsraming van Provincie
Noord-Holland stond Regio Alkmaar niet
in de top drie. Maar er is nu één heel
groot werk, De Duinpolderweg in de
Haarlemmermeer geschrapt. Alkmaar kan
stijgen op de Provinciale lijst en tevens
nagaan of een eventueel tekort aan middelen
is te verkrijgen uit het Wopke-Wiebes fonds.
Alkmaar moet groot inzetten. Er zijn tientallen
miljoenen nodig om ervoor te zorgen dat
onze regio de meest geschikte regio is om
de overloop uit Amsterdam te faciliteren. Het
lijkt veel geld maar alternatieven in het Zuiden
kosten al snel miljarden!
Alkmaar is de centrumgemeente ten
Noorden van de MRA en moet op elk gebied
floreren. Er komt een fantastisch Medisch
Centrum, er zijn opleidingsfaciliteiten voor
een Leven Lang Ontwikkelen op alle niveaus,
er wordt geïnvesteerd in natuurontwikkeling
en er is aandacht voor de leefbaarheid.
Vele ondernemers en vele consumenten
verduurzamen. Regio Alkmaar wordt geen
tech Valley, seed valley of agri valley. Alkmaar
wordt de regio van Liveability and happiness
(Leefbaarheid en geluk).
Wij, Cornelus de Geus, Patricia Surendonk en
Rob Niele, wensen u een fantastisch 2021 en
veel geluk.